Polityka prywatności

Polityka prywatności strony "Demo Shop" https://test.thirtybees.eu.org/

1. Informacje ogólne. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług niniejszej strony.

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest "Demo Company SA" z siedzibą w Warszawie.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików "cookies".

6. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami "Ustawy o ochronie danych osobowych".

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego strony internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę "Demo Shop". Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na naszej stronie.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679